top of page

Award 2023

Deadline om het werk in te dienen: 1 mei 2023

 

Om de prijs te ontvangen moet het werk voldoen aan de op deze pagina vermelde voorwaarden

In verband met de onderzoeker

De onderzoeker moet alle of ten minste een belangrijk deel van het voorgestelde werk hebben uitgevoerd aan de UCLouvain of de KU Leuven, of in een aan deze universiteiten verbonden instelling.


De kandidaat mag de leeftijd van 40 jaar niet overschreden hebben bij het indienen van zijn kandidatuur.

2

In verband met de inhoud

Het werk moet, overeenkomstig de statuten van de stichting, een belangrijke bijdrage vormen op het gebied van de biomedische wetenschap die de klinische farmacologie vooruit kan helpen.


In deze context moet het werk :

  • origineel zijn: in die zin dat het op zichzelf een nieuw element voor het begrip van dit gebied moet vormen. Een samenvatting of compilatie van het werk van andere onderzoekers voldoet niet aan deze voorwaarde, tenzij het een belangrijk, persoonlijk element - ten minste de helft - van de onderzoeker bevat dat een vooruitgang betekent ten opzichte van het geciteerde werk op het beoogde gebied.

 

  • recent zijn: het onderwerp van het werk moet zijn gepubliceerd in ten minste één artikel dat in de afgelopen drie jaar in een door vakgenoten getoetst tijdschrift is verschenen of voor publicatie is aanvaard.

 

  • geen prijs hebben gekregen, voordat het is ingediend: van een andere organisatie, die soortgelijke of grotere prijzen uitreikt; om dit te beoordelen moet de kandidaat de prijzen vermelden die hij heeft gekregen; als het werk een andere prijs wint tussen de datum van indiening en de datum waarop de prijs wordt toegekend, moet hij de voorzitter van de stichting hiervan schriftelijk in kennis stellen.

3

In verband met de vorm

het gepresenteerde werk moet :

  • in het Frans, Nederlands of Engels zijn opgesteld

 

  • vergezeld gaan van een samenvatting van maximaal 2 pagina's, samen met een curriculum vitae van de onderzoeker en een lijst van zijn publicaties

 

  • in één pdf met alle vereiste documenten naar het algemene e-mailadres van de Stichting, info@baronsimonartfoundation.org, worden gestuurd vóór 1 mei 2023.

Vragen, laten we verbinden

bottom of page