top of page

Acerca de

Science

De stichting

Oorsprong van de stichting

Toen professor André Simonart in 1969 met emeritaat ging, organiseerden zijn collega's en vrienden een inschrijving om hem een geschenk te geven.


De klinische farmacologie stond in die tijd nog in de kinderschoenen en professor André Simonart besloot alle giften die hij ontving te gebruiken om een stichting op te richten die, door de regelmatige toekenning van een prijs, het onderzoek op het gebied van de farmacologie aan de Université Catholique de Louvain (UCL) en de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), de universiteiten waar hij hoogleraar geneeskunde was geweest, wil bevorderen.


De Stichting werd opgericht bij notariële akte op 15 mei 1970 (Belgisch Staatsblad 18 februari 1971) en erkend als Stichting van Openbaar Nut bij Koninklijk Besluit van 8 december 1970 (Belgisch Staatsblad 19 december 1970).

Missie van de stichting

Aanmoedigen van onderzoek in de biomedische wetenschap dat de klinische farmacologie kan bevorderen bij de huidige en vroegere studenten van de Katholieke Universiteit Leuven en de Katholieke Universiteit Leuven, door elke 3 jaar een aanzienlijke prijs toe te kennen.

De oprichter

André Simonart werd in 1903 in Leuven geboren. Als zoon en achterkleinzoon van artsen studeerde hij uiteraard geneeskunde. In 1926, twee jaar voordat hij aan de Université de Louvain cum laude afstudeerde als doctor in geneeskunde, publiceerde André Simonart samen met professor Manille Ide verschillende artikelen. Deze vroege wetenschappelijke activiteiten leverden hem de Universitaire Prijsvraag, de Prijs van de Reisbeursvraag en de Vierjaarlijkse Prijs voor Therapeutische en Farmacologische Wetenschappen van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België op.

bottom of page