top of page
Photo Ana Beloqui.jpeg

Prijs 2023

Ana Beloqui García – UCLouvain Benutten van de pathofysiologie van de darm voor het ontwikkelen van innovatieve behandelingen voor gastro-intestinale / metabole ziekten Ana Beloqui García – UCLouvain De belangrijkste beperking van huidige behandelingen op basis van de orale toediening van GLP-1 is hun lage en zeer variabele biologische beschikbaarheid (~1%). Studies binnen het vakgebied van metabolisme waarbij verschillende lipideliganden (bijv. butyraat, propionaat) werden bestudeerd voor hun fysiologische stimulatie van GLP-1-secretie, hebben tot op heden geen therapeutisch relevante niveaus opgeleverd om deze als mogelijke behandeling voor metabole stoornissen te kunnen beschouwen. We hebben een op lipiden gebaseerd afgiftesysteem voor medicijnen ontwikkeld (nanocapsules) dat de fysiologische stimulatie van de secretie van endogene darmhormonen (o.a. GLP-1) combineert met verhoogde plasmaspiegels van het ingekapselde synthetische peptide. Daarnaast hebben we bewezen dat we met deze strategie niet alleen GLP-1 kunnen stimuleren, maar ook andere darmhormonen zoals GLP-2, GIP of PYY. We hebben tevens kunnen aantonen dat we met deze nanocapsules therapeutisch niveaus van de peptiden kunnen bereiken die relevant zijn in de context van verschillende ziekten/aandoeningen, wat het potentieel aantoont van deze therapeutische strategie voor de behandeling van gastro-intestinale/metabole stoornissen (zoals bijv. Het metabool syndroom). Dit onderzoek werd uitgevoerd aan de Advanced Drug Delivery and Biomaterials (Louvain Drug Research Institute) aan de UCLouvain. Het onderzoek heeft ook geprofiteerd van de expertise van de onderzoeksgroep van prof. Patrice D. Cani (UCLouvain), de onderzoeksgroepen van prof. Fiona Gribble en Frank Reimann (University of Cambridge, VK) via het ERC Starting Grant-project Nanogut en prof. Daniel J. Drucker (Universiteit van Toronto, Canada). De in dit voorstel beschreven nanocapsules zijn het onderwerp van een patent (patent Lipid nanocapsules geladen met incretinemimetica (PCT/EP2020/064766 24.12.2020)).

bottom of page