top of page
Scientist Pipetting

Prijsuitreiking 2023

Deadline voor het toesturen van uw werk: 1 mei 2023

Voorwaarden voor het verkrijgen van de prijs

Het werk dat wordt gepresenteerd om de prijs te verkrijgen moet voldoen aan de volgende voorwaarden :

1. In verband met de onderzoeker

De onderzoeker moet alle of minstens een substantieel deel van het voorgestelde werk hebben uitgevoerd
aan de UCLouvain of de KU Leuven, of in een aan deze universiteiten verbonden instelling.

De kandidaat mag de leeftijd van 40 jaar niet overschreden hebben bij het indienen van zijn kandidatuur.

2. In verband met de inhoud

Het werk moet, overeenkomstig de statuten van de stichting, een belangrijke bijdrage vormen op het gebied van de biomedische wetenschap die de klinische farmacologie vooruit kan helpen.


In deze context moet het werk :

  • origineel zijn: in die zin dat het op zichzelf een nieuw element voor het begrip van dit gebied moet vormen. Een samenvatting of compilatie van het werk van andere onderzoekers voldoet niet aan deze voorwaarde, tenzij het een belangrijk, persoonlijk element - ten minste de helft - van de onderzoeker bevat dat een vooruitgang betekent ten opzichte van het geciteerde werk op het beoogde gebied.

  • recent zijn: het onderwerp van het werk moet zijn gepubliceerd in ten minste één artikel dat in de afgelopen drie jaar in een door vakgenoten getoetst tijdschrift is verschenen of voor publicatie is aanvaard.

  • geen prijs hebben gekregen, voordat het is ingediend: van een andere organisatie, die soortgelijke of grotere prijzen uitreikt; om dit te beoordelen moet de kandidaat de prijzen vermelden die hij heeft gekregen; als het werk een andere prijs wint tussen de datum van indiening en de datum waarop de prijs wordt toegekend, moet hij de voorzitter van de stichting hiervan schriftelijk in kennis stellen.

3. In verband met de vorm

het gepresenteerde werk moet :
 

  • in het Frans, Nederlands of Engels zijn opgesteld

  • vergezeld gaan van een samenvatting van maximaal 2 pagina's, samen met een curriculum vitae van de onderzoeker en een lijst van zijn publicaties

  • in één pdf met alle vereiste documenten naar het algemene e-mailadres van de Stichting, mnsimonart@gmail.com, marielauresimonart@hotmail.com en info@simonartfoundation.org, worden gestuurd vóór 1 mei 2023.

bottom of page